Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2013

alehaj
Ja, cóż -
Włóczęga, niespokojny duch,
Ze mną można tylko
Pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko
Jaka epoka, jaki wiek,
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się,
A jaka zaczyna
— Stachura
Reposted fromolimpia olimpia viacytaty cytaty

September 23 2013

alehaj
5688 311a
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaObscurity Obscurity

September 19 2013

2915 69c0

smileswiththerisinsun:

Old Coldplay was better

Reposted fromunco unco viacytaty cytaty

September 17 2013

alehaj
Reposted frominpassing inpassing

September 10 2013

alehaj
1052 23b8
Reposted frommonikawolna monikawolna viariseme riseme

September 02 2013

alehaj
Reposted fromweightless weightless viainpassing inpassing

August 27 2013

alehaj
Reposted frominpassing inpassing

July 10 2013

alehaj
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna

June 30 2013

alehaj
5048 0392
  Sa­mot­ności, ja­kaś ty przeludniona! 
-Stanisław Jerzy Lec 
alehaj
   Ty możesz tylko na kanapie leżeć i mówić kazanie z kanapy. Apostoł kanapowy. Święty Szymon kanapnik. 
-Sławomir Mrożek
alehaj
Nie umiem mówić, mogę tylko czuć.
— Kurt Cobain
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
alehaj
4437 16f1
Reposted fromgdybam gdybam
alehaj
4464 b6f9
Reposted fromShini Shini
alehaj
8984 9abb
Reposted fromunr-eal unr-eal viaObscurity Obscurity

May 21 2013

alehaj
9791 0d4d
Reposted bypaka paka
alehaj
"Życie jest za krótkie, żeby tracić je na dyskusje o życiu. Lepiej je przeżyć."
-Woody Allen

May 19 2013

alehaj
8392 3735
"De­finic­ja sta­rości: starzy jes­teśmy tyl­ko wte­dy, kiedy większość ludzi wo­lałaby, żebyśmy już nie żyli. "
-William Wharton 
alehaj
"W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym"
    -Oscar Wilde 

alehaj

.

Ach, zadumani, zaliumani wiecznie
w kroki zegarów, w wierszy krągły lament,
w łzy - dzwonki nocy, w smutki obosieczne.
Ja wiem: te łzy - pół-woda, pół-atrament.
Poli nicba białą koroną, pod racami blasku
drżycie jak kret na słońcu, który zgłębił drogę.
Ja mam gest. Ja was wszystkich kupić mogę
za jedno żywe ziarnko piasku.
-Ach, zadumani...Krzysztof Kamil Baczyński 
alehaj
8200 8666
Reposted bysomebodytolove somebodytolove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl